Nytt Europa

EU:s skolfruktsprogram – en del av dubbla räkningar skattebetalarna måste stå för

Äpplen i någons händer

Det finns de som i debatten framställer det som att skolbarn i Sverige nekas frukt i skolan på grund av EU-skepsis. Men… man måste veta bakgrunden till hela frågan.

För det första  – fruktutdelningen skulle inte ändra barns vanor att äta frukt – EU-bidraget (35 miljoner kronor fördelat på omkring två miljoner elever från förskola till gymnasium) skulle ge ett kilo äpplen per elev och år.

Sverige har avstått från fruktstödet i många år då byråkratadministrationen i förhållande till den begränsade budgeten är allt för omfattande.

EU:s mjölkstöd tar Sverige emot – men det visar med tydlighet byråkratin runt EU:s verksamhet. Här handlar det om drygt 100 miljoner kronor för Sverige som skolorna kan söka hos Jordbruksverket. Det blir dock inte heller mycket per skolelev. Men drygt en halv miljon elever går på skolor som inte har EU:s mjölkbidrag. Byråkratin är omfattande i detta. Mjölkåtgången på varje enhet ska redovisas med sort och mängd, förpackningsstorlek, leveransplats och datum. Det dras av 3 procent för vad lärarna kan tänkas dricka och 13 procent för mjölk som används i matlagningen. Och det finns ett tak två deciliter om dagen för vad eleverna får dricka. EU-bidraget ger 3,24 kronor litern. Alla kvitton måste sparas för eventuell inspektion. Skolan måste givetvis sätta upp en EU-affisch i matsalen och tala om på sin webbplats att den tar emot EU:s mjölkstöd.

För det andra – förutom byråkratin i skolfrukts- och skolmjölksverksamheten finns det ett större problem. EU subventionerar jordbruksproduktionen – som producerar överskott och leder till att vi får bland annat köttberg samt vin- och mjölksjöar. Reglerna gör det mer lönsamt för bönderna i EU-länderna att odla grönsaker för att slänga bort dem i stället för att priserna sänks för konsumenterna. På olika sätt måste EU till att bli av med överskotten – att dumpa i tredjeland samt att EU ägnar sig åt säljfrämjande åtgärder på olika sätt är ett par av knepen.

Destruktion är också populärt – på EU-kommissionens jordbruksdirektorat sitter en byråkrat och handlägger bidrag för odling av frukt och grönsaker. I rummet bredvid sitter en kollega och delar ut bidrag för att förstöra samma produktion.

Både den gemensamma jordbrukspolitiken i EU och den gemensamma marknadsordningen för frukt och grönsaker måste ändras i grunden. Att ta del av EU:s byråkratiska bidrag för skolfrukt och skolmjölk är i grunden fel. Idag är hela systemet en del av skattebetalarnas dubbla notor – att betala för odling och sedan betala för att på olika sätt bli av med överskottsproduktionen. Denna EU-verksamhet finns det knappast något politiskt parti i Sverige som stödjer.

Jan Å Johansson

***

Bild: Photo by Aarón Blanco Tejedor on Unsplash

***

https://www.nytteuropa.se/wp-content/uploads/2023/04/Applen.jpg