Nytt Europa

Motsägelsefulla resultat från nya SOM-rapporten

Max Andersson framför Göta Älv

För ett tag sedan presenterade statsvetarna i Göteborg den senaste SOM-rapporten om den svenska allmänhetens åsikter i politiska frågor. Vi har naturligtvis tittat närmare på vad de säger om EU-frågorna. Här är några av höjdpunkterna:

Sammanfattningsvis säger svenska folket ett tydligt nej till EMU. När man räknar samman de olika sidorna står det 15 % Ja mot 62 % Nej. Detta trots att frågan använder begreppet euro istället för EMU och fokuserar på valutans införande, vilket är formuleringar som erfarenhetsmässigt gynnar Ja-sidan. Det finns alla skäl för oss EU-kritiker att vara nöjda med det här resultatet, men man kan undra hur det hade sett ut om de istället frågat om ifall ”Sverige ska avskaffa kronan”?

Det finns en tydlig klyfta mellan de folkliga opinionen och den majoritet av partier i Riksdagen som åtminstone på pappret påstår sig vilja gå med i EMU någon gång i framtiden. Men så länge opinionen ser ut så här kommer Ja-partierna knappast våga lyfta frågan. Nej-et till EMU står sig!

Det finns mer intressant information i själva rapporten där man vad olika samhällsgrupper tycker. Bland annat kan man se att det i och för sig svaga stödet för EMU framförallt finns bland högerväljare (18%) och människor som är äldre än 50 år.

När det kommer till frågan om ifall Sverige bör utträda ur EU så ser dock opinionen annorlunda ut. Balansen är 13 % mot 63 % till utträdesförespråkarnas nackdel. Stödet för utträde är starkast bland män, landsbygdsbor, och människor som står klart till höger. Det finns också en intressant fenomen att människor som är mycket politiskt intresserade i högre grad stöder utträde.

Det är, i alla fall enligt mig, en rimlig hypotes att Brexit och det sätt som det genomfördes på, har skapat problem för EU-motståndarna. Storbritannien under Boris Johnson har i alla fall hittills inte varit något attraktivt skyltfönster. Det finns idag inget riksdagsparti som argumenterar för utträde ur EU, och ingen stor intresseorganisation som argumenterar för ett genomtänkt alternativ, och det avspeglar sig naturligtvis i opinionen.

Det är en ocean av skillnad mellan den svenska EU-opinionen och den norska – där EU-motståndarna har en komfortabel ledning. En stor del av den skillnaden beror sannolikt på att norrmännen lever i ett fungerande alternativ.

Mer politiskt relevant för dagspolitiken är frågan om ifall vi ska överföra mer makt från EU till medlemsländerna. Här är balansen tydligt till EU-kritikernas förmån: 11 % mot 65 %. Och det är bara 3 % som tycker att det är ett bra förslag. Faktum är att förslaget om att ge EU mer makt är till och med ännu mindre populärt än att lämna EU.

Den som följer EU:s utveckling vet förstås att EU hela tiden tar över mer makt på medlemsstaternas bekostnad. Den nyss avslutade Konferensen om Europas Framtid är en del i den processen, och den kan resultera i en rejäl maktöverföring. Just nu pågår en politisk strid i Bryssel om ifall den ska följas upp med en regeringskonferens om fördragsändring. Men om de här frågorna hör vi nästan ingenting från de svenska partierna i valrörelsen. De vet att väljarna inte vill ge EU mera makt.

Hur ska man då tolka detta? Den svenska EU-opinionen är fortsatt inkonsekvent. Å ena sidan vill man verkligen inte gå med i EMU, och man gillar inte förslag om att ge EU mer makt. Men å andra sidan så vill man inte lämna EU heller. En stor grupp av väljarna är nöjda med läget som det är. På sikt är det osäkert om den här situationen är långsiktigt stabil. Det mesta tyder på att EU kommer fortsätta ta över mer makt på medlemsländernas bekostnad, och risken är stor att de kommer att försöka tvinga in Sverige i EMU den dag det politiska läget blir mer gynnsamt för dem. Kommissionen har till och med deklarerat att anser sig ha rätt att stämma Sverige, men i dagsläget är det inte en fajt de vill ta.

Det finns fler intressanta frågor i SOM-rapporten från år 2021, och ett intressant kapitel där de själva analyserar svaren. Men det får ni läsa själva. Avslutningsvis så vill jag dock dela med mig en annan fråga.

När det händer stora saker i omvärlden kan både opinionen och den politiska verkligheten förändras snabbt. Opinionsmätningar är backspeglar, inte kristallkulor. I politiken gäller det att vara redo.

Max Andersson

Uppdatering:
En tidigare version av denna artikel innehåll en bild från rapporten med ett tryckfel på fråga 27, där de råkat blanda ihop orden ”från” och ”till”. Efter att vi uppmärksammat SOM-institutet på detta har de rättat till detta.