Nytt Europa

20 år sedan folkomröstningen!

Idag är det 20 år sedan Sverige med röstade Nej till EMU. Sedan dess har vi sett att i kriser fungerar valutaunionen ännu sämre än vad vi varnade för. Exempel som Grekland och Spanien förskräcker.

Vi har också sett att ja-sidans glädjekalkyler var precis lika falska som vi (och ärliga EMU-positiva nationalekonomer som Calmfors) påpekade.

Kronan har gått både upp och ner under åren. Nu är den låg. Men tack vare nejet till EMU slapp vi undan eurokrisen nästan helt oskadda, och om Sverige drabbas en ny kris har vi kvar möjligheten att ta oss ur den snabbt genom att stimulera ekonomin.

Segern i folkomröstningen är värd att både fira och försvara!

Max Andersson

Andra texter om EMU:
Varför Nej-et till EMU fortfarande är av yttersta vikt, av Jan Å Johansson.
EMU-anhängarnas dåliga argument: Hökmark, av Max Andersson